Follow by Email

Mittwoch, 18. Dezember 2013

Discursul lui Ceaușescu la radio, 19.12.198918 sau 19/20.12.1989
A fost ora 22. Știri…..

”Tovarăși și pretini, cetățeni ai Republicii Socialiste România, mă adresez în această seară întregului popor al patriei noastre socialiste în legătură cu evenimentele grave care au avut loc în ultimile zile la Timișoara. În zilele de 16 și 17 decembrie, sub pretextul împiedicării aplicării unei sentințe judecătorești legale, câteva grupuri de elemente huliganice au organizat o serie de manifestări și incidente trecând la atacarea unor instituții de stat, distrugând și jejuind o serie de clădiri, de magazine, de clădiri publice, iar în ziua de 17 decembrie și-au intensificat activitatea împotriva instituțiilor de stat și de partid, inclusiv a unor unități militare. Din desfășurarea evenimentelor și din declarațiile unor participanți la aceste evenimente, aceste grupuri aveau scopul de a provoca dezordine și distrugerea instituțiilor și bunurilor generale ale orașului și de a da semnalul unor asemenea acțiuni și în alte centre. Populația din Timișoara cunoaște și a văzut toate aceste distrugeri de tip fascist care au avut loc. Cu toate insistențele depuse timp de două zile, de organele politice, de partid, de consiliul popular, de conducerile întreprinderilor și de organele de ordine, aceste grupuri au continuat și și-au intensificat activitatea de distrugere, de afectare a instituțiilor, a magazinelor, inclusiv a unor unități militare.

În aceste împrejurări grave, în seara zilei de 17 decembrie, fiind afectate, unitățile militare au răspuns prin focuri de avertisment împotriva celor care au continuat să acționeze împotriva unităților militare și instituțiilor de stat și politice. Deoarece acțiunile grupurilor antinaționale, teroriste, au continuat, conform Constituției și în conformitate cu legile țării, unitățile militare au fost obligate să se apere, să apere ordinea și bunurile întregului oraș. De fapt, să apere ordinea în întreaga țară. Organele de ordine, procuratura au efectuat și continuă să efectueze cercetările corespunzătoare pentru a stabili cauzele și vinovații acestor acte cu caracter net fascist, provocator, de distrugere. Din datele de care se dispune până-n prezent, se poate declara cu deplină certitudine că aceste acțiuni cu caracter terorist au fost organizate și declanșate în strânsă legătură cu cercuri reacționare, imperialiste, ireventiste, șoviniste și cu serviciile de spionaj din diferite țări străine. Scopul acestor acțiuni antinaționale provocatoare a fost acela de a provoca dezordine în vederea destabilizării situației politice, economice, de a crea condițiile dezmembrării teritoriale a României, distrugerii independenței și suveranității patriei noastre socialisite.

Nu întâmplător, posturile de radio de la Budapesta și  din alte țări au declanșat încă în cursul acestor acțiuni antinaționale teroriste și o campanie deșănțată, de ponegrire, de minciuni împotriva țării noastre.
Scopul, repet, după datele pe care le avem până acum și din poziția luată de cercurile revizioniste, revanșarde, de cercuri imperialiste din diferite țări, este acela de a distruge independența, integritatea, de a opri cursul dezvoltării socialiste a României, de a întoarce România înapoi, sub dominație străină, de a lichida dezvoltarea socialistă a patriei noastre. În fața acestei situații deosebit de grave, e necesar să acționăm în deplină unitate, cu toate forțele, pentru apărarea independenței, integrității și suveranității României, de a asigura dezvoltarea construcției socialiste în patria noastră.
Mă adresez cetățenilor din Timișoara, cu chemarea de a da dovadă de înaltă răspundere și de a face totul pentru liniștea și ordinea orașului lor și de a contribui la liniștea și ordinea din întreaga țară.
Doresc să declar că toată răspunderea că unitățile armatei noastre, care au misiiunea apărării independenței și suveranității patriei, a cuceririlor revoluționare, a dat dovadă de multă, foarte multă răbdare, nu a răspuns, chiar atunci când soldații și ofițerii au fost loviți, ci numai atunci când situația a ajuns de așa natură, încât au fost afectați de bandele teroriste și au fost puse în pericol instituțiile fundamentale, ordinea din județ. Armata și-a îndeplinit pe deplin datoria față de patrie, față de popor și cuceririle socialismului. Dacă armata și unitățile de ordine nu și-ar fi îndeplinit datoria și răspunderea față de patrie, față de popor, ar fi însemnat să nu răspundă jurământului, să nu îndeplinească prevederile Constituției țării de a acționa cu fermitate în apărarea cuceririlor socialiste, a cuceririlor întregului popor, a independenței, integrității și suveranității României. În acest fel trebuie de altfel să acționeze orice cetățean al patriei noastre în apărarea socialismului și independenței țării. Vreau să declar deschis că nu aș răspunde încrederii acordate de popor dacă nu aș face totul pentru a apăra

independența, integritatea și suveranitatea României, dreptul deplin al poporului nostru de a-și hotărî dezvoltarea în mod independent, fără nici un amestec din afară. Campania declanșată de diferite cercuri și guverne împotriva României demonsterază cu putere că aceste acțiiuni au fost din timp și bine pregătite. Se pune pe drept cuvânt întrebarea: ”De ce acele cercuri imperialiste și guverne care fac tot felul de declarații împotriva României nu au spus niciodată nimic în legătură cu evenimentele foarte grave din diferite țări din utlimul timp?”

(și aici se întrerupe brusc notița de pe foaia agendei ….)

(va urma)

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen